Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter

Aktualności

Dodano: 2020-09-10 Autor:
9 września w zielonogórskiej Palmiarni odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze. Gości przywitał Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki w towarzystwie Bachusa. Głos na temat projektu zabrał m. in. zastępca prezydenta Krzysztof Kaliszuk.

 

 

 

 

Projekt pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 października 2017 r. i od tej daty rozpoczęły się zmiany infrastrukturalne oraz taborowe w zielonogórskiej komunikacji miejskiej.

 

Cele projektu są następujące:

§  eliminacja szkodliwej emisji z transportu publicznego,

§  ograniczenie emisji CO2,

§  redukcja hałasu,

§  ograniczenie kosztów eksploatacji autobusów,

§  poprawa bezpieczeństwa pasażerów i ułatwienie korzystania z transportu publicznego.

 

Projekt jest bardzo duży, dlatego został podzielony aż na 23 kontrakty – obejmujące swoim zakresem poszczególne fazy jego realizacji: począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowych i kosztorysowych oraz wykonania prac projektowych, poprzez wykonawstwo dostaw i robót budowlanych, aż po nadzór nad pracami.

 

Z punktu widzenia mieszkańców miasta i pasażerów zielonogórskiej komunikacji miejskiej, kluczowe znaczenie mają poniższe kontrakty Projektu:

§  „Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów” – w ramach której zakupiono 47 elektrobusów marki Ursus City Smile CS12LFE; było to największe jednorazowe zamówienie na autobusy elektryczne w całej Europie,

§  „Dostawa fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich” – w ramach której zakupiono 17 autobusów przegubowych (o długości 18 m) marki Mercedes Conecto G, z silnikami Diesla, ale spełniających najbardziej rygorystyczne normy czystości spalin,

§  „Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” – która obejmuje m.in. budowę nowych obiektów kubaturowych (hali obsługi autobusów i wiaty, pod którą będą garażować autobusy elektryczne), przebudowę i rozbiórkę części istniejących obiektów oraz przebudowę układu komunikacyjnego,

§  „Budowa Centrum Przesiadkowego” oraz parkingu dla samochodów osobowych i rowerów Bike&Ride w rejonie dworca PKP wraz z przebudową układu drogowego, w celu skomunikowania Centrum Przesiadkowego z drogami publicznymi,

§  „Budowa infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji ładowania autobusów” – w ramach której – poza inwestycjami wymienionymi w nazwie kontraktu – założono dostawę, montaż i uruchomienie monolitycznej kontenerowej stacji transformatorowej na potrzeby zajezdni MZK,

§  „Dostawa stacji ładowania” autobusów elektrycznych na pętlach autobusowych oraz terenie zajezdni – w ramach której przewidziano objęcie systemem telemetrycznym wszystkich stacji ładowania i autobusów elektrycznych,

§  „Zadaszenie peronów Dworca PKP” – obejmujące zadaszenie ciągu pieszego pomiędzy peronami dworca PKP i placem przesiadkowym; cały obszar zadaszenia, tj. Centrum Przesiadkowe i perony, zrealizowany zostanie w jednym, spójnym stylu architektonicznym – zarówno w zakresie wyglądu, jak 
i przyjętych rozwiązań materiałowych,

§  „Przebudowa wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego w Zielonej Górze”,

§  „Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym i systemu zarządzania flotą pojazdów MZK” – w ramach której zostanie zakupione nowoczesne oprogramowanie do tworzenia rozkładów jazdy i zarządzania flotą pojazdów oraz nowe elektroniczne tablice przystankowe,

§  „Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wprowadzająca nowe, dogodne rozwiązania zarówno dla pasażerów, jak i ułatwiające pracę kierowcom autobusów komunikacji miejskiej.

 

Przygotowanie Projektu wymagało wielu prac. Obecnie trwa faza realizacyjna. Podpisane zostały i są realizowane kluczowe umowy na wykonanie robót budowlanych (w systemie zaprojektuj i wybuduj) – dotyczące: Centrum Przesiadkowego, zajezdni autobusowej oraz infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji szybkiego ładowania autobusów. Zawarte zostały też umowy na nadzór nad tymi inwestycjami.

 

Autobusy przegubowe już wożą zielonogórzan i turystów. W ramach umowy z ich dostawcą, przekazany został również pojazd serwisowy utrzymania ruchu. Autobusy elektryczne oraz stacje ładowania są zaś na etapie produkcji i dostaw.

 

Projekt realizowany jest we współpracy z PKP PLK S.A., które rozpoczęły fazę budowy zadaszeń na dworcu PKP oraz przebudowę wiaduktu.

 

Pomimo widocznego postępu prac, ich znaczny zakres powoduje, że na efekty końcowe trzeba jeszcze poczekać. Patrząc z optymizmem na postępującą realizację kontraktów, zakładamy, że do połowy 2020 r. przyniesie sporo zmian w krajobrazie i systemie komunikacyjnym Naszego Miasta.

 

Fot. Bogdan Pasterczyk

Fot. Bogdan Pasterczyk

 Fot. Bogdan Pasterczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót