Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter

KORONA POMOC

Dodano: 2020-03-19 Autor:

Szanowni Państwo

Rada Miasta Zielona Góra Uchwałą nr XXIII.460.2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, dała możliwość przedsiębiorcom skorzystania z pomocy, aby złagodzić negatywne skutki wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc może zostać udzielona w następujący sposób:

- na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej organ podatkowy (Prezydenta Miasta Zielona Góra), na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę;

- w myśl art. 51 § 1 ww. ustawy zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

W przypadku wniosków przedsiębiorców o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (w tym przypadku umorzenia) uzasadnianych ich sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, a udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa w art. 67b § 1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej, mogą być pozytywnie rozpatrzone jeżeli w dacie udzielenia pomocy (wydania decyzji) program pomocowy będzie zaakceptowany przez KE. Na chwilę obecną brak akceptacji ze strony Komisji Europejskiej powoduje, że organ podatkowy (Prezydent Miasta Zielona Góra) może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości tylko na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w formule pomocy de minimis.

Wobec powyższego oprócz złożenia poprawnego wniosku określonego w powyższej uchwale Rady Miasta Zielona Góra niezbędne jest wypełnienie warunków art. 37 i art. 39 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, które zobowiązują wnioskodawcę do złożenia również:

1)     druku „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”;

2)     oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie.

 

W przypadku problemów z uzupełnieniem dokumentów proszę o kontakt z Biurem Podatków Lokalnych pod nr tel. 68 4564501.   

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Dariusz Lesicki

Zastępca Prezydenta   

« powrót
Załączniki