Modernizacja kształcenia zawodowego
Dodano: 2020-06-03
W dniu 13 maja 2020 r. wyłoniony został nowy Partner projektu: Aeroklub Ziemi Lubuskiej.  Wiąże się to z planowanym uruchomieniem w roku szkolnym 2020/2021 nowego kierunku kształcenia na poziomie technika  w zawodzie 315317  technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze. Uruchomienie tego kierunku kształcenia spowodowane jest bardzo szybko rozwijającą się gałęzią gospodarki w Polsce i na świecie jakim jest transport lotniczy: pasażerski i towarowy, wpisuje się także w strategię rozwoju województwa lubuskiego. Nauka praktyczna na tym kierunku musi być realizowana w oparciu o specjalistyczne bazy i pracownie, wymaga  także  dodatkowych szkoleń  w zakresie nabycia uprawnień lotniczych. Aeroklub Ziemi Lubuskiej posiada odpowiedni certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego do wszystkich kategorii uprawnień lotniczych, a więc ma potencjał i doświadczenie szkoleniowo- techniczne oraz odpowiednią bazę szkoleniową. Nowy Partner realizować będzie w projekcie zadanie „Kształcenie zawodowe uczniów” – organizacja i przeprowadzenie „Szkolenie do licencji pilota PPL(A)” dla  uczniów z Zespołu Szkół Technicznych kierunku technik mechanik lotniczy, technik logistyk (klasy mundurowe) i CKZiU Nr 2 „Elektronik” kierunku technik mechanik samochodowy. Ukończenie tego szkolenia i uzyskanie licencji pilota PPL(A) umożliwi uczniom uzupełnienie  kwalifikacji stosownie do potrzeb współczesnego rynku pracy, a adeptom kierunku technik mechanik lotniczy pozwoli na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach np. Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.  
« powrót
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Komenda Straży Miejskiej
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 41 51 060
tel. kom.: 602 162 203