Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 14 kwietnia 2021 r.

Aktualności

Dodano: 2021-01-29 Autor:

Prezydent Miasta Janusz Kubicki jako Miejski Komisarz Spisowy w Zielona Górze informuje o przedłużeniu do 16 lutego 2021 r. terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem w 2021 r. spisu powszechnego (NSP 2021). 

 
 
 

 

 

 

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

·        mieć ukończone 18 lat,

·        cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

·        posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

·        posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

·        nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
  3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 

1.      Zgłoszenie zawierające:

 

a)     imię (imiona) i nazwisko,

b)     data urodzenia,

c)      adres zamieszkania,

d)     numer telefonu,

e)     adres e-mail.

 

  1. Oświadczenie zawierające informację o:

a.      nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

b.      posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;

c.      znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;

d.      świadomości  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

 

Składanie ofert:

1.      Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 składa dokumenty:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 w Biurze Obsługi Interesanta (parter), 

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową  g. junke@um.zielona-gora.pl,

 - platformy ePUAP,

- operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

 

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a)     w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

b)     w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

c)      w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

d)     w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

 

2.    Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3.    Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Miejskimi Biurze Spisowym w Zielona Górze – nr tel. 68 4564 833 e-mail: g.junke@um.zielona-gora.pl 

 

Informacje ogólne:

 

1.   Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Zielona Górze Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

 

2.   Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

 

3.   Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

4.  Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

 

5.   Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

 

6.   Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

 

7.   Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

 

a.   jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b.   format pliku - JPG,

c.    rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

 

·  przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,

·  przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

 

Rachmistrz spisowy, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi.

 

     Miejski Komisarz Spisowy
Prezydent Miasta Zielona Góra

« powrót