Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 15 czerwca 2021 r.

Nowości

Dodano: 2021-04-20 Autor:

W tym roku po raz kolejny nabór do szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich szkół ponadpodstawowych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.    

Od 4 maja 2021 kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą zielonogórskich szkół ponadpodstawowych uczestniczących w systemie NABÓR 2021.

 

Lista szkół/zespołów szkół ponadpodstawowych uczestniczących
w systemie NABÓR 2021 r.

 

lp.

nazwa szkoły/zespołu

adres

telefon

 
 
 1.  

I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Kilińskiego 7

(+48) 68 452 31 31

 
 
 1.  

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

ul. Francuska 25a

(+48) 68 454 23 01

 
 
 1.  

III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Strzelecka 9

(+48) 68 327 05 28

 
 
 1.  

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Szosa Kisielińska 18

(+48) 68 327 13 26

 
 
 1.  

V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63

(+48) 68 470 70 10

 
 
 1.  

VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 21

(+48) 68 451 20 50

 
 
 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 50

(+48) 68 451 39 51

 
 
 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

ul. Stanisława Staszica 2

(+48) 68 452 51 00

 
 
 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze

ul. Długa 5

(+48) 68 454 45 50

 
 
 1.  

Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze

ul. Wrocławska 65a

(+48) 68 320 84 09 

 
 
 1.  

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 66

(+48) 68 451 38 88

 
 
 1.  

Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o.
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 77

(+48) 68 323 88 04

 
 
 1.  

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

14.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

ul. Sowińskiego 27

(+48) 68 324 28 66

15.

Technikum w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

16.

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn
w Zielonej Górze

ul. Sienkiewicza 36

(+48) 68 353 19 59

           

VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze przy ul. Św. Cyryla i Metodego 9 nie uczestniczy w systemie NABÓR 2021. Warunkiem przyjęcia jest aktualna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do nauki w klasie terapeutycznej. Przyjęcia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (kontakt bezpośredni z dyrektorem lub pedagogiem szkolnym tel. (+48) 68 45 44 088).

 
 

INFORMATOR ELEKTRONICZNY:

 

 

 
 

Ważne daty

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

W Internecie pojawi się szczegółowy informator
o szkołach

4 maja 2021 r.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 17 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.  


« powrót
Załączniki