Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
niedziela, 29 listopada 2015 r.

Nauka i oświata

Dodano: 2013-04-03 Autor:
Informacja archiwalna
W tym roku po raz ósmy nabór do gimnazjów w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem elektronicznego systemu, który został opracowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.
Zadaniem systemu jest zebranie danych o kandydatach do gimnazjów w centralnej bazie danych a następnie ich przydział, na podstawie złożonych przez nich deklaracji oraz osiągnięć edukacyjnych, do odpowiedniej szkoły.
System wprowadza możliwość złożenia podania przez uczniów kończących szkołę podstawową do gimnazjum obwodowego lub pozaobwodowego, czyli tzw. gimnazjum pierwszego wyboru.
 

wejście do informatora
 
Podczas wypełniania podania w systemie "Nabór 2013" należy zawsze wpisać szkołę obwodową, która według uznania ucznia może być także szkołą pierwszego wyboru. Podanie w odpowiednim czasie należy złożyć wyłącznie do jednego gimnazjum, tj. do tego, które na druku zgłoszenia znajduje się na pierwszym miejscu.
 
 
NABÓR WSTĘPNY
 
W naborze wstępnym zostanie przeprowadzona rekrutacja do Gimnazjum nr 4 Sportowego im. Tadeusza Ślusarskiego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 23, w czasie której dla zgłaszających się uczniów zostanie zorganizowany egzamin sprawności fizycznej z poszczególnych dyscyplin sportowych pod kierunkiem nauczycieli - trenerów uczących w tej szkole.

Nabór wstępny będzie prowadziło również Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 9. Planowane jest utworzenie jednego oddziału sportowego o specjalności piłka siatkowa dziewcząt / piłka ręczna chłopców. Dla zgłaszających się kandydatów zostanie zorganizowany egzamin sprawności fizycznej. Gimnazjum nr 2, jako szkoła obwodowa, będzie także prowadziło nabór w systemie ogólnodostępnym.
 
 
Lista gimnazjów uczestniczących w naborze wstępnym
Lp. Nazwa szkoły/zespołu Adres Kontakt
1 Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Stanisława Wyspiańskiego 23 68 451 20 60
zsssms@poczta.onet.pl
2 Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka ul.Świętych Cyryla i Metodego 9 68 454 40 88
sekretariat@gimnazjumnr2.pl
 
 
NABÓR OGÓLNODOSTĘPNY
 
W naborze ogólnodostępnym, w którym pierwszeństwo przyjęć mają uczniowie zamieszkujący w obwodzie danego gimnazjum, rekrutacja będzie prowadzona do jedenastu gimnazjów.

Dokumenty w naborze ogólnodostępnym we wszystkich gimnazjach będą przyjmowane od 6 maja do 7 czerwca 2013 r. do godziny 15.00.
 
Wykaz gimnazjów uczestniczących w systemie NABÓR 2013 r.
 
Lp.
Nazwa
Adres
nr telefonu
e-mail
1. Gimnazjum nr 1 ul. Stefana Wyszyńskiego 101 (68) 326 36 80 sekretariat@gimnazjum1.zgora.eu
2. Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka ul. Św. Cyryla i Metodego 9 (68) 454 40 88 sekretariat@gimnazjumnr2.pl
3. Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego ul. Św. Kingi 1 (68) 329 92 60 gimnazjum3zgora@gmail.com
4. Gimnazjum nr 5 w Zespole Edukacyjnym nr 1 ul. Truskawkowa 12 68 327 17 58 zespoledukacyjny@gmail.com
5. Gimnazjum nr 6 ul. Fryderyka Chopina 18a (68) 452 85 00 g6_zielona_gora@o2.pl
6. Gimnazjum nr 7 im. UNICEF ul. Zachodnia 63 (68) 454 33 00 gimnazjum7.zgora@interia.pl
7. Gimnazjum nr 8 im. Jana Pawła II ul. Osiedle Pomorskie 13 (68) 325 82 32 sekretariat@ze3.zgora.pl
8. Gimnazjum Nr 9 w Zespole Szkół Ekologicznych z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi ul. Francuska 25a (68) 454 23 01 sekretariat@ek.edu.pl
9. Katolickie Gimnazjum Niepubliczne w Zielonej Górze ul. Aliny 17(*) (68) 327 39 93 gimnazjum@katolik.zgora.pl
10. Społeczne Gimnazjum "Szkoła Myślenia Twórczego" ul. Sowińskiego 27 (68) 324 28 66 liceum@slo.zgora.pl
11. Europejskie Gimnazjum Społeczne Dr Rahn w Zielonej Górze ul. Henryka Sienkiewicza 36 (68) 353 19 59 gimnazjum@efoik.pl

* - UWAGA: 1 września 2013 r. Katolickie Gimnazjum Niepubliczne w Zielonej Górze zmienia siedzibę. Szkoła będzie funkcjonowała w budynku przy ul. Cyryla i Metodego 9 w Zielonej Górze.

Kandydaci spoza obwodu, którzy pragną zapisać się do wybranego przez siebie gimnazjum, będą przyjmowani na podstawie sumy liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
W czasie rekrutacji we wszystkich gimnazjach obowiązują jednakowe zasady punktacji.
 
 
ZASADY PUNKTACJI
 
Dla kandydatów do gimnazjów pozaobwodowych na rok szkolny 2013/2014 obowiązują następujące zasady punktacji:

Punkty za oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej (maks. 42 pkt.)
 • Język polski - ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
 • Matematyka - ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
 • Historia i społeczeństwo - ocena (maks. 6 pkt.)
 • Język obcy nowożytny - ocena (maks. 6 pkt.)
 • Przyroda - ocena (maks. 6 pkt.)

Punkty wynikające z oceny zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej (maks. 10 pkt.)
 • Wzorowe (10 pkt.)
 • Bardzo dobre (6 pkt.)
 • Dobre (3 pkt.)
 • Inne (0 pkt.)

Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI (8 pkt.)
 • Tak (8 pkt.)
 • Nie (0 pkt.)

Maksymalna liczba punktów - 60
Minimalna liczba punktów - 14

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci i finaliści konkursów o zasięgu rejonowym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są poza kolejnością.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych w naborze ogólnodostępnym nastąpi w dniu 5 lipca 2013 r. o godzinie 12.00

Od 12 kwietnia 2013 r. kandydaci do gimnazjów będą mogli korzystać z informatora zawierającego szczegółowe dane dotyczące zielonogórskich gimnazjów, uczestniczących w systemie NABÓR 2013.
 
 
Harmonogram naboru do gimnazjów 2013/2014
 
12 kwietnia 2013 r. W internecie pojawi się szczegółowy informator o gimnazjach
6 maja - 7 czerwca 2013 r. do godz. 15:00 Przyjmowanie podań przez gimnazja ogólnodostępne
28 czerwca - 1 lipca 2013 r. do godz. 15:00 Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
5 lipca 2013 r. godz. 12:00 Gimnazja ogłaszają listy przyjętych uczniów oraz listy wolnych miejsc
 
 
Szóstoklasisto!
W bieżącym roku szkolnym kończysz szkołę podstawową i dalszą naukę kontynuować będziesz w gimnazjum, do którego nabór odbywać się będzie metodą elektroniczną.

Zapoznaj się więc z terminami i wskazówkami, które ułatwią Tobie złożenie dokumentów.
 1. Jeśli chcesz zostać uczniem:
  • Gimnazjum nr 4 Sportowego, ul. Stanisława Wyspiańskiego 23, tel. (+48) 68 451 20 60,
  • albo
  • Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, tel. (+48) 68 454 40 88, w oddziale sportowych o profilu piłka siatkowa dziewcząt/piłka ręczna chłopców,

  w których nabór odbywa się w terminie wcześniejszym niż nabór do gimnazjów ogólnodostępnych,

  lub:

  • Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101, tel. (+48) 68 326 36 80,
  • Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, tel. (+48) 68 454 40 88,
  • Gimnazjum nr 3, ul. Świętej Kingi 1, tel. (+48) 68 329 92 60,
  • Gimnazjum nr 5, ul. Truskawkowa 12, tel. (+48) 68 327 17 58,
  • Gimnazjum nr 6, ul. Fryderyka Chopina 18a, tel. (+48) 68 452 85 00,
  • Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63, tel. (+48) 68 454 33 00,
  • Gimnazjum nr 8, ul. Osiedle Pomorskie 13, tel. (+48) 68 325 82 32,
  • Gimnazjum nr 9, ul. Francuska 25a, tel. (+48) 68 454 23 01,
  • Katolickie Gimnazjum Niepubliczne w Zielonej Górze, ul. Aliny 17, tel. (+48) 68 327 39 93
  • Społeczne Gimnazjum "Szkoła Myślenia Twórczego", ul. Sowińskiego 27, tel. (+48) 68 324 28 66
  • Europejskie Gimnazjum Społeczne Dr Rahn w Zielonej Górze, ul. Henryka Sienkiewicza 36, tel. (+48) 68 353 19 59

  w których nabór odbywa się od 6 maja do 7 czerwca 2013 r., zgodnie z miejscem zamieszkania do tzw. gimnazjum rejonowego lub dowolnie przez Ciebie wybranego tzw. pozaobwodowego, do którego przyjęcie jest uzależnione od liczby miejsc i ilości uzyskanych punktów, złóż do jednego z nich podanie w odpowiednim czasie.

  Pamiętaj, że:
  • jeżeli nie znajdziesz się na liście przyjętych do wybranego oddziału w naborze wstępnym, to składasz dokumenty do gimnazjum rejonowego lub pozaobwodowego, w podanym terminie,
  • jeżeli nie zostaniesz przyjęty do wybranego przez Ciebie gimnazjum pozaobwodowego, to bez obaw znajdziesz miejsce w gimnazjum obwodowym, bez względu na uzyskane wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


 2. Jeśli chcesz zostać uczniem gimnazjum, to pamiętaj, że do szkoły musisz dostarczyć:
  • podanie o przyjęcie do gimnazjum, najpóźniej do 7 czerwca 2013 r. do godz. 15.00,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaraz po zakończeniu roku szkolnego, jednak nie później niż do 1 lipca 2013 r. do godz. 15.00.
   5 lipca 2013 r. o godz. 12.00 znajdziesz się na liście uczniów gimnazjum.
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
Zasady rekrutacji do gimnazjów określa
« powrót